Daha önce yayınladığımız internet paket fiyatları hakkındaki yanımızda bu yapıların çakallık olduğundan bahsetmiştik. O zaman…